مدیر ارشد

مدیر ارشد

  • نوشین سادات قریشی –
  • لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات –
  • طراح سایت و متخصص هنر کوئیلینگ
مدیر عامل

مدیر عامل

  • علیرضا پاکدل –
  • لیسانس مهندسی برق –
  • مدیریت امور مالی