مدیر ارشد

مدیر ارشد

  • نوشین سادات قریشی –
  • لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات –
  • طراح سایت و متخصص هنر کوئیلینگ
مدیر امور مالی

مدیر امور مالی

  • علیرضا پاکدل –
  • لیسانس مهندسی برق –
  • مدیر امور مالی و حسابدار
مدیر فنی

مدیر فنی

  • سید هادی قریشی –
  • لیسانس مهندسی برق –
  • متخصص تجارت الکترونیک و مارکتینگ