طرح آموزش مقدماتی رایگان کوئیلینگ (ملیله کاغذی)

طرح آموزش مقدماتی رایگان کوئیلینگ (ملیله کاغذی)
طرح آموزش مقدماتی رایگان کوئیلینگ (ملیله کاغذی) با توجه به درخواستهای مکرر و استقبال پرشور شما عزیزان، خانه کوئیلینگ ایران اقدام به برگزاری مجدد دوره آموزش مقدماتی رایگان کوئیلینگ (ملیله کاغذی) نموده است. کوئیلینگ یا ملیله کاغذی هنری است شامل استفاده از نوارهای کاغذی که رول شده یا شکل داده شده اند و با چسب به هم متصل گردیده اند. از این هنر برای خلق تابلوهایی زیبا و همچنین تزئین کارتها، جعبه ها، تخم مرغ، جواهرات و ... استفاده میشود. این دوره مجازی و از طریق تلگرام است و ثبت نام برای همه ...
بیشتر

آموزش تخصصی و مرحله به مرحله کوئیلینگ

آموزش تخصصی و مرحله به مرحله
به دلیل استقبال شما علاقمندان و همینطور نبود مرجع مناسبی برای یادگیری هنر زیبا و جدید ملیله کاغذی، این مجموعه اقدام به برگزاری دوره های آموزش تخصصی و مرحله به مرحله هنر کوئیلینگ نموده است. کوئیلینگ یا ملیله کاغذی هنری است شامل استفاده از نوارهای کاغذی که رول شده یا شکل داده شده اند و با چسب به هم متصل گردیده اند. از این هنر برای خلق تابلوهایی زیبا و همچنین تزئین کارتها، جعبه ها، تخم مرغ، جواهرات و ... استفاده میشود. نوارهای کاغذ توسط انگشتان و یا ابزار مخصوصی که به آن قلم پیچ می گویند رول میش...
بیشتر