آموزش کویل چشم ملیله کاغذی

آموزش کویل چشم ملیله کاغذی
بعد از آموزش کویل باز و بسته میرسیم به آموزش چشم یا اشک دوطرفه در هنر ملیله کاغذی کویل چشم باز: برای درست کردن این شکل، ابتدا یک کویل باز رو که آموزش اون رو در این قسمت دیدیم به اندازه دلخواه درست میکنیم. بعد یک سمت اون رو بین دو انگشت قرار میدیم و فشار میدیم تا نوارها تا بشه و بشکنه. این کار رو برای سمت دیگه هم تکرار میکنیم. یا اینکه میتونیم کویل باز رو بین انگشتان دو تا دست قرار داده و همزمان فشار بدیم و به سمت بیرون بکشیم. کویل چشم بسته: برای درست کردن چشم بسته! هم کویلت...
بیشتر