تابلوی گل ملیله کاغذی کاری از ساجده عزیز

تابلوی گل ملیله کاغذی کاری از ساجده عزیز
تابلوی زیر، اثر یکی از هنرآموزان خوب خانه کوئیلینگ ایران هست که عکس کارشون رو برای ما ارسال کردن. گلها روی فوم برد کار شده و چیدمان اونها و همینطور رنگها زیبایی اون رو چند برابر کرده.
بیشتر