نمایش یک نتیجه

  • قلم پیچ ملیله کاغذی

    قلم پیچ ساده

    15,000 تومان
    اصلی ترین ابزار کوئیلینگ (بعضی آن را با نام پیچک می شناسند) سر این قلم یک شکاف دارد که نوارهای ملیله کاغذی بین آن قرار داده و به راحتی پیچانیده می شود.
    انتخاب گزینه‌ها