معرفی خانه کوئیلینگ ایران

    اولین مجموعه مستقل و فعال در زمینه هنر کوئیلینگ با سابقه درخشان در فروش و آموزش

◊    اولین و تنها تامین کننده وسایل تخصصی و ابزار استاندارد کوئیلینگ در ایران

    اولین تولید کننده نوارهای ملیله کاغذی با بیشترین تنوع و بهترین کیفیت در ایران

درباره خانه کوئیلینگ ایران